سوالات متداول
آيا مي توانيم در پرواز از تلفن همراه استفاده كنيم؟آيا مي توانيم از آن در طي پرواز براي مقاصد ديگري استفاده كنيم در صورتيكه در مد airplane باشد؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا مي توانيم در پرواز از تلفن همراه استفاده كنيم؟آيا مي توانيم از آن در طي پرواز براي مقاصد ديگري استفاده كنيم در صورتيكه در مد airplane باشد؟
آيا مي توانيم از راديو يا وسايل الكترونيكي ديگري در هواپيما استفاده كنيم؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا مي توانيم از راديو يا وسايل الكترونيكي ديگري در هواپيما استفاده كنيم؟
چه مقدار توشه يا بار مي توانيم با خود به داخل هواپيما ببريم؟
اندازه و تعداد توشه اي كه مي توان به داخل هواپيما ببريم چگونه است؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  اندازه و تعداد توشه اي كه مي توان به داخل هواپيما ببريم چگونه است؟
 آيا مي توانيم كپسول اكسيژن قابل حمل خود را داخل هواپيما ببريم؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا مي توانيم كپسول اكسيژن قابل حمل خود را داخل هواپيما ببريم؟
آيا شركت هاي هواپيمايي ملزم مي باشند كه اكسيژن مصرف پزشكي را براي مسافراني كه به آن نياز دارند تامين كنند؟
هواپيمايي چه توصيه اي براي مادران و خواهران آبستن طالب پرواز دارد؟
آيا مي توانيم وسايل مرتبط با بيماري ديابت را با خود به هواپيما ببريم؟
 مشكلات مربوط به مسائل امنيتي فرودگاهها يا بازرسي مسافر را چگونه گزارش كنيم؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  مشكلات مربوط به مسائل امنيتي فرودگاهها يا بازرسي مسافر را چگونه گزارش كنيم؟
چگونه مي توانيم مشكلات مربوط به پرسنل بازرسي فرودگاه را مطرح كنيم؟
فرم ادعا نامه خسارت بار را از كجا مي توانيم دريافت كنيم؟
شكايت از آژانس هاي مسافرتي را بايد كجا برد؟
انتقادات و شكايات در خصوص پروازهاي لغو شده را بايد به كجا برد؟
چگونه مي توانيم با سازمان هواپيمايي كشوري تماس بگيريم؟
اقلامي را كه مي توانيد يا نمي توانيد با خود به داخل هواپيما ببريد؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  اقلامي را كه مي توانيد يا نمي توانيد با خود به داخل هواپيما ببريد؟
اقلام آرايشي و شخصي كه بازرسي خواهند شد و نمي توان آن ها را به داخل هواپيما برد :
 • 1389/1/24 سه شنبه
  اقلام آرايشي و شخصي كه بازرسي خواهند شد و نمي توان آن ها را به داخل هواپيما برد :
آيا در پروازهاي بازرگاني كودكان را بايد در سيستم هاي محافظت از كودكان نگهداري كرد؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا در پروازهاي بازرگاني كودكان را بايد در سيستم هاي محافظت از كودكان نگهداري كرد؟
سن مجاز براي پرواز بچه هاي بدون همراه؟
 آيا خردسالان براي سفر به شناسنامه نياز دارند؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا خردسالان براي سفر به شناسنامه نياز دارند؟
چه الزاماتي براي پرواز به يك كشور خارجي خاص وجود دارد؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  چه الزاماتي براي پرواز به يك كشور خارجي خاص وجود دارد؟
قوانين هواپيمايي در ارتباط با بردن حيوانات اهلي به كابين مسافران چه هستند؟
چه الزاماتي براي بردن حيوانات اهلي با خود به پروازهاي بين المللي وجود دارد؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  چه الزاماتي براي بردن حيوانات اهلي با خود به پروازهاي بين المللي وجود دارد؟
قوانين هواپيمايي در ارتباط با به همراه آوردن حيوانات اهلي به كابين مسافر چيست؟
چگونه متوجه شويم كه پرواز به يك كشور خارجي خاص بي خطر است؟
 تاريخ اجراي الزامات جديد براي مسافران نيمكره ي غربي چيست و از كجا مي توانيم اطلاعات بيشتر دريافت كنيم؟
اطلاعات پزشكي هوايي را از كجا دريافت كنيم؟
گواهينامه پزشكي چيست؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  گواهينامه پزشكي چيست؟
 آيا بيماري ديابت مانع صدور گواهينامه پزشكي مي شود؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  آيا بيماري ديابت مانع صدور گواهينامه پزشكي مي شود؟
حداقل و حداكثر سن براي دريافت مجوز پزشكي چيست؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  حداقل و حداكثر سن براي دريافت مجوز پزشكي چيست؟
كدام رده مجوز پزشكي را بايد داشت و براي چه مدتي معتبر است؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  كدام رده مجوز پزشكي را بايد داشت و براي چه مدتي معتبر است؟
چگونه مجوز پزشكي دريافت كنيم؟
 • 1389/1/24 سه شنبه
  چگونه مجوز پزشكي دريافت كنيم؟
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (caoguest)

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد!
Powered By Sigma ITID.