سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات

اين سامانه به منظور ارائه انتقادات، پيشنهادات و شكايات مردمي راه اندازي شده است تا ضمن تكريم از ارباب رجوع، به شكايات مردمي در امور صنعت هوايي در چهارچوب قوانين و مقررات جاري رسيدگي و از حضور فيزيكي افراد به سازمان جلوگيري بعمل آيد.

شهروندان گرامي، لطفا قبل از ارائه شكايت خود، موارد ذيل را دقيقاً مطالعه نموده و بر آن اساس از خدمات اين سامانه بهره مند شويد :

  1. كليه شكايت هاي مربوط به نحوه ارائه خدمات شركتهاي هواپيمايي( تأخيرات، خسارت بار، بليت و ...) لازم است در ابتدا به شركت هواپيمايي مزبور منعكس گردد. در صورت عدم پاسخگويي لازم مراتب از طريق اين سامانه به سازمان هواپيمايي كشوري گزارش شود.
  2. كليه شكايتهاي مربوط به نحوه عملكرد دفاتر خدمات مسافرتهاي هوايي در صورتي قابل رسيدگي مي باشند، كه دفاتر مزبور داراي مجوز فعاليت ( بند الف ) از اين سازمان باشند.( فهرست دفاتر داراي مجوز معتبر در سامانه اين سازمان قابل دسترس مي باشد)
  3. اشياء و لوازم قيمتي ( وجه نقد، طلا و جواهر، اسناد و ...) نبايد بهمراه بار عادي تحويل شركت هواپيمايي گردد، در غير اين صورت مسئوليت بعهده مسافر خواهد بود.
  4. كليه شكايتهاي مربوط به خسارات وارده به جامدان و بار همراه، مي بايستي پس از تحويل و قبل از خروج از ترمينال، به شركت هواپيمايي ذيربط منعكس و گزارش در فرم مخصوص ثبت گردد. در صورت عدم اقدام بنحو مندرج امكان رسيدگي به شكايات ميسر نمي باشد.
  5. بمنظور رسيدگي به موارد شكايات از طريق سامانه اين سازمان، ضروري است مستندات و مدارك لازم به ضميمه فرم شكايت باشد.
  6. جهت رسيدگي به شكايت، تكميل مشخصات فردي ، آدرس، شماره تلفن ( ثابت و همراه ) شاكي الزامي مي باشد.
  7. پس از ثبت شكايت، اخذ و نگهداري كد رهگيري از سامانه جهت پيگيري شكايت الزامي مي باشد.
  8. شكايت مربوط به تورهاي مسافرتي و ويزا مي بايستي از طريق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مربوطه پيگيري شود.