معرفی دفتر بررسي سوانح و حوادث

 

- بررسي همه جانبه سوانح وحوادث هواپيماهاي غير نظامي جهت كشف علت و يا علل آن در سطح كشور
- برنامه‌ريزي براي استقرار سامانه مديريت ايمني (SMS) در همه اجزاي صنعت و پيگيري هاي مستمر آن
- تشكيل تيم بررسي كننده سوانح هوايي و اعزام تيم به محل وقوع سوانح
- تدوين برنامه ايمني SSP و ابلاغ آن به مبادي ذيربط.


دریافت فایل
موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.