سـال ۱۳۹6، اقتصــاد مـقـاومــتی، تولید - اشتغال

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص گواهينامه هاي مراكز آموزشي تعمير و نگهداري، كروي پروازي، ديسپچر و همين طور مراكز پزشكي و گواهينامه پرسنل تعمير و نگهداري و كروي پروازي فعاليت دارد.

 

 

۲۸ آذر ۱۳۹۱
ضرورت دارد بر اساس نامه شماره 37239 مورخه 18/7/91 " فايل پيوست " نسبت به ارسال سريع اطلاعات درخواست شده اقدام گردد . ( فايل پيوست  ) تذکر : ضرورت دارد هرگونه تغييرات ظرف 72 ساعت به دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي ارسال گردد