مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

معرفی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 

 

 
موردی ثبت نشده است.
December 12, 2015
جانشين رياست سازمان هواپيمايي كشوري در مديريت بحران و پدافند غيرعامل از برگزاري هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي امسال با شعار دولت و ملت همدل و همزبان؛ ايمني ايران اسلامي كه از روز دوشنبه 30 آذر آغاز شده است، خبرداد.
October 23, 2015
جانشين رياست سازمان هواپيمايي كشوري در مديريت بحران و پدافند غير عامل گفت: هفته پدافند غير عامل چهارم تا دهم آبان 94 با شعار پدافند غيرعامل، مصون سازي كشور با همدلي و همزباني دولت و ملت در سراسر كشور برگزار مي شود.
October 22, 2015
به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غير عامل ( 4 لغايت 10 آبان ماه سال 94 ) نمايشگاه كتاب در سازمان برگزار گرديد.
April 20, 2015
دوره تخصصي تهديدات زيستي در سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.