شيوه نامه پيشنهادي شيوه نامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده بخش -66

متن پيش‌نويس اول(Draft 01 ) شيوه نامه  گواهينامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده بخش -66 (Aircraft Maintenance Licencing CAO.IRI Part-66)  به شماره  Part 66 در سامانه قوانين و مقررات بخش مقررات پيشنهادي  سايت سازمان قرار گرفته است. تمامي ذينفعان مي‌توانند  نظرات خود را تا تاريخ96/03/01 به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir  ارسال و يا با دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس سند فوق، اينجا را كليك نماييد


مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...