بازنگري دوم شيوه نامه گواهينامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده(part 66)

متن بازنگری دوم (ISSUE 02) شیوه نامه گواهینامه تعمیر و نگهداری وسایل پرنده بخش -66 (Aircraft Maintenance Licencing CAO.IRI Part-66) به شماره Part 66 در سامانه قوانین و مقررات بخش مقررات مصوب سازمان قرار گرفته است . شیوه نامه مذکور از تاریخ96/02/01 برای تمامی ذینفعان قابل اجرا می باشد.

برای دریافت نسخه فوق، اینجا را کلیک نمایید


مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...