نسخه صدور اولیه مقررات گواهینامه‌ عملیات پروازی CAO.IRI AirCrew
متن نسخه صدور اولیه مقررات گواهینامه‌ عملیات پروازی CAO.IRI AirCrew در سامانه قوانین و مقررات، بخش مقررات مصوب سازمان قرار گرفته است . مقررات مذکور از تاریخ96/02/01 برای تمامی ذینفعان قابل اجرا می باشد.

برای دریافت نسخه فوق، اینجا را کلیک نمایید


مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...