بازگشت

ارتباط با ما

آدرس:

تهران - فرودگاه مهرآباد - به سمت ترمینال پروازهای داخلی 4 و 6 - سازمان هواپیمایی کشوری   

صندوق پستي:

13445-1798

شماره تلفن های گویای سازمان:

66078700-9

شماره فكس دبيرخانه:

66025405

ساعات كاري:

8:00 لغايت 16:15 

وب سايت:

www.cao.ir 

پست الكترونيك :

pr@cao.ir