نمایش محتوا نمایش محتوا

موارد قابل شکایت در سامانه حقوق مسافر:

شركت هواپيمايي:

1-تاخيرات پرواز

2-ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده

5-تغيير کلاس پروازی

6-عدم پذيرش مسافر

7-تغيير اجباري مسير پروازي

8-فقدان و آسيب ديدگي جامه دان

آژانس هواپيمايي:

1-تحويل بليت نا معتبر

2-تحويل بليت ناخوانا و مخدوش

3-عدم تحويل بليت و اجزاي آن

فرودگاه:

1-پله‌هاي برقي و آسانسورها

2-پارکينگ فرودگاه

3-هتلهاي فرودگاه

4-نمازخانه ها

5-مسيرهاي دسترسي به فرودگاه

6-کنترل و بازرسي مسافرين و ساکها

7-فروشگاه‌هاي داخل فرودگاه

8-شعب بانک و سرويسهاي خودپرداز داخل فرودگاه

9-سرويسهاي بهداشتي فرودگاه

10-سالنهاي انتظار

11-رستورانها و بوفه ها

12-خدمات چرخ دستي و حمل بار

13-خدمات درماني و مرکز پزشکي داخل فرودگاه

14-تاکسيهاي فرودگاه

15-تاسيسات ايمني و اطفاء حريق

16-تابلوهاي راهنما و علائم هشداردهنده

17-اطلاعات پروازو راهنماي مسافران