نمایش محتوا نمایش محتوا

راهنما :

مشاهده پاسخ سازمان: شهروند گرامي  بعد ثبت درخواست شما در سامانه نسبت به يادداشت و نگهداري كدرهگيري اعلام شده اقدام نماييد .از طريق كد رهگيري  و كد ملي  مي توانيد با كليك بر روي دكمه مشاهده پاسخ سازمان از وضعيت درخواست خود اطلاع حاصل نماييد.

رفع نقص مدارك:  در صورتي از طريق بخش  پاسخ سازمان و يا از طريق  پيامك نقص مدارك پيوست به شما  اعلام گرديد مي توانيد با كليلك بر روي  دكمه رفع نقص  و با درج كدرهگيري و كد ملي به صفحه اي  كه فايل مستندات خود را پيوست نموده ايد  مراجعه نموده و پس از اصلاح موارد خواسته شده بر روي دكمه رفع نقص انجام شد كليلك نماييد.

 شكايت از شركت هواپيمايي -------->  بخش مستندات صفحه اطلاعات پرواز

شكايت از آژانس هواپيمايي ---------> بخش مستندات صفحه شكايت از آژانس هواپيمايي

شكايت از فرودگاه --------- > بخش مستندات صفحه شكايت از فرودگاه

تذكرات بسيار مهم:

* شهروندان گرامي خواهشمند است از ثبت شكايت جهت پيگيري شكايات قبلي خود اكيدا خودداري فرماييد،بديهي است به چنين شكاياتي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

** شهروندان گرامي خواهشمند است چنانچه شكايت شما داراي مستندات قابل ضميمه مي باشد حتما مستندات را ضميمه نماييد و در صورت فراموش كردن ضمايم از ارسال مجدد شكايت و گرفتن كد رهگيري جديد خودداري نماييد. كارشناسان سيستم پس از مطالعه شكايت شما در صورت فقدان ضمايم آن را به شما عودت داده و شما از طريق همان كد پيگيري قبلي امكان ويرايش مجدد همان شكايت و ارسال ضمايم را خواهيد داشت.