شهروند گرامی؛

فرایند رسیدگی به شکایات شما زمانی آغاز می گردد که فرم تایید نهایی درخواست تکمیل گردد.

** توجه: پركردن عناوين ستاره دار (*) الزامي و پركردن عناوين غيرستاره داراختياري مي باشد. **

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۹:۲۹
شکايت از شرکت هواپيمايي
پرواز عادي   پرواز اربعين   پرواز نوروزي
/ /
اطلاعات متقاضي
لطفا فارسي تايپ نماييد
لطفا فارسي تايپ نماييد
مرد   زن
کد ملی بصورت پشت سرهم و بدون خط فاصله وارد شود .مانند:499297710
اطلاعات محل سكونت
اطلاعات تماس
شماره تلفن همراه با کد و پشت سر هم وارد شود. مثال:02166078700