رئيس پزشکي هوايي سازمان هواپيمايي کشوري منصوب شد
طي حکمي از سوي رييس سازمان هواپيمايي کشوري، کوروش سليماني به سمت مشاور و رئيس پزشکي هوايي سازمان هواپيمايي کشوري منصوب شد.
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري با اعلام اين خبر گفت: مهندس عابدزاده فعاليت هاي آتي رئيس گروه پزشکي هوايي را در چند محور همچون نظارت بر امور پزشکي هوايي و فعاليت هاي پزشکان هوايي ارزياب، معاين و انتخاب پزشکان مربوطه، نظارت برموارد بهداشتي، کيترينگ شرکت هاي هواپيمايي، نظارت بر آموزش و پايش در خصوص حمل و نقل بيماران در پرواز و تجهيزات پزشکي داخل هواپيماها، حضور در کميسيون بررسي سوانح عندالزوم flit ght test - Medical، انجام مميزي از شرکتهاي هواپيمايي، برنامه ريزي در خصوص آموزش و پژوهش در حوزه پزشکي هوايي، عوامل انسانيCRM ،SMS مورد تاکيد قرار داده است. وي همچنين گفت: در اين حکم ابراز اميدواري شده تا با جديت در موارد فوق سطح صلاحيت پزشکي هوايي سازمان ارتقاء و شاهد افزايش ضريب ايمني در پروازها باشيم.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.