دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده سازمان هواپيمايي کشوري تغييرنام يافت
مديرکل دفتر مهندسي صلاحيت پروازي خبرداد: دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده به دفتر مهندسي صلاحيت پروازي (AED: Airwor thinness Engineering Division) تغييرنام يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، محمود طبق چي اظهارداشت: با عنايت به گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوايي در دهه هاي اخير اين صنعت به عنوان يکي از مهمترين محورهاي توسعه و رشد کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح است. وي افزود: لذا به تبع رشد فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فن آوري نوين در ايران لزوم جابه جايي سريع مسافران و کالاها را با ملحوظ داشتن فاکتور ايمني حداکثري نتيجه افزايش روزافزون تقاضا در بخش حمل و نقل هوايي را يک ضرورت اجتناب ناپذير ساخته است. مديرکل دفتر مهندسي صلاحيت پروازي ادامه داد: در همين ارتباط پس از بررسي هاي جامع کارشناسي براساس مفاد مندرج در قوانين و مقررات ايکائو و نظارت هاي حاکميتي سازمان هواپيمايي کشوري جمهوري اسلامي ايران به صورت حداکثري و حصول و ارتقا سطح ايمني پروازها در حد مطلوب و قابل قبول وفق شاخص هاي بين المللي و جهاني، پس از بحث هاي مستمر و برنامه ريزي هاي کلان و سياستگذاريهاي هدفمند، اين سازمان در اقدامي شايسته نسبت به ايجاد و فعال کردن بخشي مهندسي و کاربردي جهت نظارت بهينه در صنعت هوانوردي با عنوان دفتر مهندسي صلاحيت پروازي (AED) همت گمارده است. طبق چي افزود: يکي از اهداف شاخص و کلان آن نظارت بر فعاليت هاي پايه مهندسي و اجرايي نشريات فني اجباري (AD&SB)، تغييرات کلي (Major repair)، استمرار صلاحيت پرواز(Mcai)، برنامه يکپارچگي سازه اي (SIP)، تقبل يا اعتبار بخشي گواهينامه هاي صدا و زيست محيط، تقبل و يا اعتبار بخشي گواهينامه نوع (AIC Type validation certification) وسيله پرنده اي که براي اولين بار به کشور وارد مي شود؛ و صدور اولين گواهينامه صلاحيت پروازي وسيله پرنده اي که براي اولين بار در داخل کشور ثبت يا براي آخرين بار از ثبت کشور خارج مي شود. وي در پايان گفت: اين دفتر اقدامات بنيادين و ريشه اي را جهت تدوين، تهيه و اصلاح روشها و رويه هاي جاري نظارتي را در در دست اقدام دارد که به زودي تمامي الزامات و دستورالعمل ها و روش ها و رويه هاي مرتبط و نحوه فعاليت هاي نظارتي و حاکميتي اين دفتر اعلام خواهد شد.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.