وحيد ازوجي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي کشوري شد
رئيس سازمان هواپيمايي کشوري، در حکمي وحيد ازوجي را به سمت معاونت توسعه مديريت و منابع سازمان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، علي عابدزاده در اين حکم آورده است نظر به شايستگي و تجربه ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي کشوري منصوب مي شويد. وي در اين حکم آورده است؛ انتظار مي رود با رعايت دقيق قوانين و مقررات و استفاده از دانش و تجارب خود، مساعي خويش را در جهت بهره گيري مطلوب از تمام ظرفيت هاي نيروي انساني سازمان هواپيمايي کشوري و صنعت حمل ونقل هوايي کشور به منظور ارتقا جايگاه سازمان و همچنين افزايش رضايتمندي کارمندان به کار گيريد. همچنين در ادامه اين حکم آمده است؛ نظر به ضرورت تسهيل و روان سازي امور جاري سازمان و براساس تبصره يک ماده 53 قانون محاسبات عمومي، بدينوسيله اختيارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي در امور اداري مالي و . . . به جنابعالي تفويض مي شود تا رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي جاري کشور اقدام لازم معمول شود.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.