براي اولين بار صورت گرفت؛
اعطاي اختيارات صدور گواهينامه صلاحيت پرواز مروري (ARC) به شرکت هلي کوپتري ايران
مديرکل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي کشوري از اعطاي اختيارات صدور گواهينامه صلاحيت پرواز مروري (ARC) به شرکت هلي کوپتري ايران براي اولين بار خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، مجيد حسنلو اظهارداشت: دفتر قابليت پرواز در راستاي برنامه توسعه صنعت هواپيمايي و افزايش ايمني از 3 سال پيش اقدام به پياده سازي و اجراي الزامات تداوم صلاحيت پروازي(CAO.IRI Part-M) و الزامات مراکز تعمير و نگهداري(CAO.IRI Part-145) کرده است. وي افزود: وجود گواهينامه ARC و C of A به طور همزمان جهت پرواز وسيله پرنده الزاميست و اختيارات صدور ARC از جمله مواردي است که به لحاظ شرايط سختيگرانه تاکنون به هيچ يک از مراکز مديريت تداوم صلاحيت پروازي اعطا نشده بود. مديرکل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي کشوري ادامه داد: اهميت اين اختيارات از اين جهت است که به گواهينامه قابليت پرواز(C of A) که سه ساله صادر مي شود اعتباربخشي مي کند. شرکت هليکوپتري ايران براي کسب اين اختيارات پيشتاز شده و با انتخاب يک نفر به عنوان ARC Staff توانست نسبت به اخذ اين اختيارات بر روي تمام هليکوپترها اقدام کند. حسنلو تصريح کرد: سازمان هواپيمايي کشوري با هدف توانمندسازي و ارتقا شرکت هاي هواپيمايي اقدام به تاييد مرکز مديريت تداوم صلاحيت پروازي شرکت هلي کوپتري ايران کرده و از اين پس اين شرکت مجاز به صدور گواهينامه ARC خواهد بود. وي افزود: سازمان هواپيمايي کشوري در نظر دارد براي شرکت هاي هواپيمايي، مراکز آموزش خلباني هليکوپتري و مراکز ارائه دهنده تعميرات وسايل پرنده شرايط حصول اين اختيارات را فراهم و نسبت به اعطاي گواهينامه مرکز مديريت تداوم صلاحيت پروازي(CAMO) و همچنين اختيارات صدور گواهينامه ARC اقدام کند. مديرکل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي کشوري تصريح کرد: تنها دو شرکت هواپيمايي، مراکز آموزش خلباني و 4 شرکت هليکوپتري موفق به اخذ گواهينامه مديريت تداوم صلاحيت پروازي نشده اند که با برنامه ريزي به عمل آمده در نوبت مميزي قرار گرفته و اميدواريم تا پايان سال جاري اين امر صورت پذيرفته و حائز دريافت گواهينامه مربوطه شوند. حسنلو خاطرنشان کرد: ARC توسط ARC Staff هاي سازمان و يا در صورت حصول شرايط بند M.A.707 توسط ARC Staff هاي مراکز مديريت تداوم صلاحيت پروازي صادر مي شود و پياده سازي، اجراي مناسب الزامات تداوم صلاحيت پروازي و اعطاي اختيارات، منوط به نگاه همه جانبه به مقررات است. وي افزود: در اين زمينه دفتر مهندسي قابليت پرواز از اعمال مقررات زير بخش B از مقررات CAO.IRI Part-M و CAO.IRI Part-145 چشم پوشي نکرده و تاکنون 10 مورد تعليق و حتي ابطال اختيارات مراکز مربوطه و 3 مورد ابطال فرم 4 مديران اقدام کرده است. مديرکل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي کشوري اظهاراميدواري کرد: در فضايي علمي و توأم با اعتماد متقابل بتوانيم گام موثري در جهت افزايش ايمني و توسعه صنعت حمل و نقل هوايي برداريم. انتهاي پيام/صهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.