با دريافت مجوز از سازمان هواپيمائي کشوري؛
شرکت هواپيمايي ماهان مجاز به حمل کالاي خطرناک شد
مديرکل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي کشوري گفت: شرکت هواپيمايي ماهان با دريافت مجوز از سازمان هواپيمائي کشوري مجاز به حمل و نقل کالاي خطرناک شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، مهدي علي عسگري با اشاره به تاکيد سازمان جهاني هواپيمايي کشوري (ايکائو) در ضميمه شماره 18 کنوانسيون شيکاگو پيرامون مجموعه قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي حمل و نقل هوايي کالاي خطرناک، اظهارداشت: سازمان هواپيمائي کشوري با توجه به شرح وظايف محوله و همچنين درخواست اوليه شرکت هواپيمايي ماهان درتاريخ 19/09/1392 مجوز حمل و نقل هوايي کالاهاي خطرناک اين شرکت را مورد بررسي قرار داد. وي افزود: شرکت هواپيمايي ماهان با توجه به مقررات سازمان و دستورالعمل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمائي کشوري درخواست بررسي اصلاحيه نظامنامه عملياتي (OM) تدوين شده با محتواي مقررات حمل ونقل هوايي کالاهاي خطرناک، برنامه هاي آموزش کالاهاي خطرناک و همچنين تجهيزات و امکانات احداث شده (پذيرش، انبار و.....) را به سازمان هواپيمايي کشوري ارائه کرد . مديرکل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي کشوري تصريح کرد: طي سه مرحله کارشناسان دفتر عمليات پرواز از تجهيزات و امکانات احداث شده توسط شرکت هواپيمايي ماهان، بررسي اصلاحيه نظامنامه عمليات (OM)، ارزيابي مدرس منتخب کالاهاي خطرناک، ارزيابي پرسنل معرفي شده بخش پذيرش، انبار ، بارگيري و.... بازرسي هاي لازم را به عمل آوردند. علي عسگري خاطرنشان کرد: پس از انجام بازديدهاي لازم، اصلاحيه OM (OM,Part-E4) مورد تاييد نهايي قرار گرفت و مجوز حمل ونقل هوايي کالاهاي خطرناک جهت شرکت هواپيمايي ماهان با درج در گواهينامه فعاليت پروازي (AOC) آن شرکت در تير ماه سال جاري صادر شد. وي اظهارداشت: درخصوص نظارت بر فرآيند صدور مجوز حمل ونقل هوايي کالاهاي خطرناک شرکت هواپيمايي ماهان، مميزي و بازرسي از بخش هاي مختلف شرکت مذکور در چندين نوبت، اعمال تغييرات با درج مقررات حمل و نقل هوايي کالاهاي خطرناک مطابق با دستورالعملها(CAD2018,2118,ICAR118,ICAS118) و بخشنامه هاي سازمان هواپيمايي کشوري در دستور العمل عملياتي Operation Manual صورت گرفت. به گفته مديرکل دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي کشوري، همچنين مميزي تجهيزات و امکانات از قبيل واحد پذيرش، محل نگهداري اسناد و مدارک بار، تجهيزات پرسنلي و انبار موقت وجداسازي بار مطابق مقررات مربوطه، مميزي آموزش دوره کالاي خطرناک پرسنل اعم از کرو پرواز شامل خلبانان مهمانداران، پرسنل خدمات پروازي فرودگاهي و کليه پرسنل درگير در امر تخليه وبارگيري شرکت هواپيمايي ماهان به عمل آمد. علي عسگري ابرازداشت: پروسه فرآيند انجام مميزي و بازرسي از بخش هاي مختلف شرکت ماهان در بيش از يکسال و نيم و در حدود 1000 نفر ساعت کار کارشناسي براي نظارت برحسن اجراي فرآيند فوق به طول انجاميد. وي در پايان يادآور شد: در فاز اول شرکت مذکور، برطبق شرايط مندرج درAOC ، فقط مجاز به حمل هوايي کالاهاي خطرناک با ريسک پائين ومتوسط است که درصورت انطباق کامل با الزامات مورد نظر سازمان هواپيمايي کشوري محدوديتهاي مندرج در مجوز مذکور حذف خواهد شد . لازم به ياد آوري ايست که شرکت ماهان بعد از شرکت هواپيمائي جمهوري اسلامي دومين شرکت است که موفق به در يافت اين مجوز مي شود. انتهاي پيام/صهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...
موردی ثبت نشده است.