اعلام جزئيات «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي»
جزئيات دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي به شرکت هاي هواپيمايي اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي» از ماه‌ها قبل در چندين جلسه شوراي عالي هواپيمايي با حضور نمايندگان ايرلاين ها مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با تاييد وزير راه و شهرسازي و از دوشنبه هفته گذشته (۳۱ فروردين) به شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ شد. طبق دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي، مطالبات مسافران در مواردي چون «پذيرايي در زمان بروز تاخير»، «ابطال پرواز توسط ايرلاين»، «تاخيرات پروازي»، «شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي» و ساير موارد تعيين شده تا همه ۱۶ شرکت هواپيمايي داخلي ملزم به اجراي آن باشند. يکي از بخش هايي که در آيين نامه حقوق مسافر به آن اشاره شده موضوع تاخيرهاي پروازي است؛ تاخيرهايي که در اين دستورالعمل به سه گروه تاخيرهاي بين يک تا دو ساعت، تاخيرهاي بين دو تا چهار ساعت و تاخيرهاي بيش از ۴ ساعت تقسيم شده و وظايف ايرلاين ها در برابر مسافران متناسب با زمان و دليل تاخيرها نيز مشخص شده است تا شرکت‌ها ملزم به ارائه خدمات و خساراتي به مسافران باشند؛ البته پرداخت خسارات براي تاخيرهايي که به دليل شرايط جوي است استثنا شده است. بر اساس اين گزارش متن «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي» به شرح ذيل است: مقدمه: حقوق مسافر مجموعه اي از سياست‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتي است که الگوي رفتاري شرکت هواپيمايي و دست اندرکاران امور پروازي را تدوين مي کند و هدف آن تضمين حقوق مادي و معنوي و رعايت شأن و منزلت مسافران در فرآيند مسافرت‌هاي هوايي است. رعايت اين مجموعه حمايتي بر اساس مفاد ۵ قانون هواپيمايي کشوري و ماده ۱۹ کنوانسيون ورشو مصوب ۱۳۵۴/۳/۳۱ مجلس شوراي اسلامي براي کليه شرکت هاي هواپيمايي الزامي است. فصل اول: تعاريف ماده ۱: در اين دستورالعمل اصطلاحات در معاني مشروح زير تعريف شده است. ۱-۱- سازمان: سازمان هواپيمايي کشوري ۲-۱- شرکت هواپيمايي: اشخاص حقوقي که مطابق قوانين هواپيمايي کشوري تاسيس و پس از تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري حسب شرايط مندرج در پروانه بهره برداري شرکت (AOC) در زمينه ارائه خدمات حمل و نقل مسافر و بار و پست در پروازهاي بازرگاني (تجاري) فعاليت نمايد. ۳-۱- شرکت حمل کننده: کليه شرکت هاي هواپيمايي که اقدام به حمل مسافر يا توشه وي مي نمايند. ۴-۱- پرواز بازرگاني (تجاري) : پروازي است که توسط شرکت هاي هواپيمايي مجاز به حمل بار، مسافر و محمولات پستي و با مقصد انتفاع انجام مي گردد. ۵-۱- بليت: بليت مسافري مدرکي است متعبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن، اعم از بليت رايگان و تخفيف دار که به صورت الکترونيکي و يا به صورت کاغذي صادر مي گردد. ۶-۱- ساعت پرواز: منظور از ساعت حرکت اعلام شده در بليت مي باشد. ۷-۱- پذيرايي نوع اول: شامل ميان وعده (اعم از نوشيدني گرم يا سرد و شيريني مناسب) مي باشد. ۸-۱- پذيرايي نوع دوم: شامل وعده غذاي اصلي اعم از صبحانه، ناهار و شام مي باشد. ۹-۱- پيمان ورشو: منظور پيمان ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو در خصوص يکسان سازي برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي مجلس شوراي اسلامي مي باشد. فصل دوم: رويه ها: ماده ۲: حقوق مسافر به طور کلي ناظر بر موارد مشروحه ذيل مي باشد: ۲-۱- عدم تبعيض: کليه مسافرين به صورت يکسان از خدمات شرکت هاي هواپيمايي بهره مند مي باشند. ۲-۲-ممانعت از سفر: در صورتيکه به رغم داشتن بليت تاييد شده شرکت هواپيمايي از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت هاي شرکت حمل کنند اعم از بازرگاني، فني و يا حقيقي امتناع نمايند، در اينصورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يک بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و کلاس پروازي مي باشد. ۳-۲- ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده: ۱-۳-۲- اگر ابطال پرواز از زمان خريد بليت تا يک هفته قبل از انجام پرواز باشد در اينصورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بليت مي باشد. ۲-۳-۲- اگر ابطال پرواز از شش روز تا ۲۴ ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اين صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بليت و ارائه يک بليت مشابه با ۳۰ درصد تخفيف از لحاظ مسير و کلاس پروازي به مسافر مي باشد. ۳-۳-۲- اگر ابطال از ۲۴ ساعت مانده تا زمان انجام پرواز، انجام پذيرد در اين صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه و ارائه يک فقره بليت نيم بهاء مشابه از لحاظ مسير و کلاس پروازي مي باشد. تبصره ۱: ارائه بليت مشابه (از لحاظ مسير و کلاس پروازي) در اولين فرصت زماني انجام مي گيرد. همچنين در صورت انتقال مسافر توسط ساير خطوط هوايي اين امر بدون پرداخت هزينه و يا مابه التفاوت توسط مسافر و يا خسارت توسط شرکت هاي هواپيمايي انجام خواهد پذيرفت. ۴-۲- تاخيرات پرواز: در صورت بروز تاخير در انجام پرواز بر اساس زمان درج شده در بليت مسافر، اقدامات ذيل مي بايست توسط شرکت هواپيمايي انجام شود. ۱-۴-۲- اقدامات عمومي: - نماينده شرکت هواپيمايي با حضور در ميان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاع رساني صحيح در خصوص تاخير پرواز اقدام مي نمايد. - شرکت هواپيمايي نسبت به اطلاع رساني از طريق سيستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام مي نمايد. ۲-۴-۲- اقدامات اختصاصي: الف- تاخير بيش از يک ساعت و تا ۲ ساعت: - در صورت تاخير بيش از يکساعت و کمتر از دو ساعت از مسافران پذيرايي نوع اول به عمل خواهد آمد - ارائه اين پذيرايي مشروط به وجود زمان کافي جهت پذيرايي و عدم ايجاد تاخير بيشتر در پرواز است. ب- تاخير بيش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت: - انجام پذيرايي مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهي - فراهم نمودن امکان برقراري ارتباط تلفني جهت اطلاع رساني - تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن - انجام اقدمات لازم جهت اعزام با ساير شرکت هاي هواپيمايي (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز از همان مسير و يا انتقال به مقصد نهايي از طريق مسيرهاي جايگزين (به غير از مسير درج شده در بليت) - پرداخت کامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز ج- تاخير بيش از ۴ ساعت: - در اين صورت شرکت حمل کننده موظف به ارائه يک فقره بليت مشابه با تخفيف ۳۰ درصد از لحاظ مسير و کلاس پروازي مي باشد. ابطال پرواز در اين حالت مشمول بند ۲-۳-۳ خواهد بود. تبصره ۲: در مورد پروازهايي که به دليل شرايط جوي يا امنيتي فرودگاه مبدا، مقصد و در مسير دچار تاخير و يا ابطال مي گردد، شرکت هاي هواپيمايي با رعايت مقررات پذيرايي از مسافرين صرفا موظف به استرداد کامل وجه به مسافرين مي باشند. ۵-۲- تغيير مسير اجباري توسط شرکت هواپيمايي در طول پرواز: ۱-۵-۲- در صورتي که هواپيما در مکاني به غير از مقصد مسافر و يا نقطه مياني (در پروازهاي اتصالي مندرج در يک بليت) توقف نمايد شرکت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يکي از روش هاي زير منتقل نمايد. الف: انتقال مسافر به مبدا توسط شرکت هواپيمايي حامل صورت پذيرفته و کل وجه بليت بدون کسر جرايم به مسافر پرداخت گردد. ب: در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد يا هر وسيله نقليه عمومي زميني (اتوبوس، قطار، ...) اين انتقال ضمن فراهم نمودن شرايط لازم و پرداخت هزينه هاي آن توسط شرکت حامل صورت مي گيرد. ۶-۲- فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان: ۱-۶-۲- در صورت فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه، شرکت حمل کننده بر اساس دستورالعمل پيگيري، جستجو و يا جبران خسارت خود (وفق پيمان ورشو که عينا در تاريخ ۱۳۶۴/۸/۱۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است) موظف به تامين رضايت مسافران مي باشند. ۲-۶-۲ - مسافر در صورت فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه را بلافاصله (قبل از ترک فرودگاه) فهرست آن را به شرکت حمل کننده ارائه فرمايند. ۳-۶-۲- در صورت تاخير در تحويل جامه دان و بار همراه، ضروري است مسافر حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز نسبت به ارائه اعلام موضوع خود به شرکت حمل کننده اقدام فرمايند. ۷-۲- مسافرين توانخواه: ۱-۷-۲- به منظور تامين تسهيلات، رفاه و ايمني مسافر توانخواه، شرکت هاي حمل کننده در چارچوب دستورالعمل هاي تخصصي ذيربط اقدامات لازم را در ارائه خدمات مناسب و رايگان معمول خواهند نمود. ۲-۷-۲- شرايط خاص مسافر توانخواه مي بايست در زمان خريد بليت و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل کننده اعلام گردد. ۳-۷-۲- شرايط خاص مسافر توانخواه مي بايست در زمان خريد بليت و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل کننده اعلام گردد. ۴-۷-۲- ضروري است مسافر جهت آگاهي از چگونگي اين خدمات با دفتر شرکت حمل کننده تماس حاصل فرمايند. ۵-۷-۲- مسافر بيمار در دوره پس از عمل جراحي و يا دوره نقاهت از قاعده مسافرين توانخواه مستثني مي‌باشند و تابع مقررات حمل بيمار شرکت حمل کننده خواهند بود. ۸-۲- شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي: ۱-۸-۲- شرکت هواپيمايي و دفاتر نمايندگي فروش بليت موظف هستند بليت مسافر را با مشخصات کامل اعم از شرايط و ضوابط بليت صادره، قيمت نهايي (بهاي پايه، عوارض، قواعد ابطال و هزينه هاي اضافي)، نام شرکت شرکت حمل کننده و ساير اطلاعات ضروري به مسافر ارائه نمايندو موخر: اين دستورالعمل در ۲ فصل، ۳ ماده، ۸ بند، ۱۴ زير بند و ۲ تبصره تدوين شده و در شورايعالي هواپيمايي تصويب و به تاييد مقام عالي وزارت راه و شهرسازي رسيده است و از تاريخ ابلاغ توسط سازمان قابل اجرا مي باشد. » انتهاي پيام/صهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.