آيين‌نامه حقوق مسافر ابلاغ شد
آيين‌نامه حقوق مسافر به شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ و ظرف دو هفته آينده اجرايي خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، آيين‌نامه حقوق مسافر در پروازهاي داخلي روز گذشته براي اجراي آزمايشي به مدت 6 ماه ابلاغ شد. اين آئين نامه پس از طرح و تصويب در شوراي عالي هواپيمايي و تاکيد مقام عالي وزارت روز گذشته ابلاغ و شرکت هاي هواپيمايي موظف شدند حداکثر ظرف مدت دو هفته آن را اجرايي کنند. موضوعات طرح شده در اين آئين نامه تحت عنوان حقوق مسافر شامل عدم تبعيض، ممانعت از سفر، ابطال پرواز، تاخيرات پروازي، تغيير مسير اجباري، فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان، مسافران توان خواه و شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي است. تأخيرات پروازي در آيين‌نامه مذکور به تأخيرات تا دو ساعت، بين 2 تا 4 ساعت و بالاي 4 ساعت تقسيم‌بندي شده است و بسته به نوع و ميزان تأخير، نوع خدمات به مسافر مشخص شده است. براي تاخيرات بيش از 4 ساعت شرکت هاي هواپيمايي موظف به اعاده خسارت به مسافران هستند و همچنين درباره پروازهاي ابطالي تا 24 ساعت قبل از پرواز شرکت تعهداتي را بعهده دارد. سازمان هواپيمايي کشوري بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت داشته و گزارش آن را به شوراي عالي هواپيمايي ارائه خواهد کرد. براساس آيين‌نامه حقوق مسافر تأخيرات و ابطال بليت ناشي از شرايط آب ‌و هوايي و موضوعات امنيتي از پرداخت خسارت مستثني شده‌اند. انتهاي پيام/صهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.