دستورالعمل تبديل گواهينامه هاي خلباني بازنگري شد
مديرکل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: دستورالعمل هاي مربوط به تبديل گواهينامه هاي خلبانان نظامي به غير نظامي و همچنين روش اجرايي تاييد و پذيرش گواهينامه هاي خلبانان خارجي که در سال 1389 تدوين شده بود بازنگري شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، محمدرضا کاظمي پور با بيان اين مطلب که اقدامات فوق الذکر در راستاي ارتقا ايمني صنعت حمل ونقل هوايي کشور صورت گرفته است؛ افزود: براساس اصلاحيه دستورالعمل (5901) با عنوان تبديل گواهينامه هاي نظامي به غير نظامي، مراحل ارتقا به سرخلباني (PIC) براي خلبانان داراي سابقه پرواز در نيروهاي نظامي و انتظامي تغيير يافت. وي اظهارداشت: براساس اين اصلاحيه در صورتي که خلبان متقاضي داراي تجربه پروازي بر روي انواع هواپيما در نهادهاي نظامي باشد که مشابه آن نوع هواپيما(the same type) در شرکت هاي حمل و نقل هوايي کشور مورد بهره برداري قرار مي گيرند، 100 درصد تجربه پروازي ايشان پذيرفته شده و بايد حداقل 1200 ساعت به عنوان کمک خلبان در يکي از شرکت هاي حمل و نقل هوايي کشور پرواز کرده باشد. مديرکل دفتر گواهينامه ها امتحانات و امور پزشکي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: در صورتي که خلبان متقاضي داراي تجربه پروازي بر روي انواع هواپيماهاي داراي حداقل دو خلبان و فعاليت در ماموريت هاي ترابري و لجستيکي نهادهاي نظامي باشد 75 درصد تجربه پروازي ايشان پذيرفته شده و بايد حداقل 1200 ساعت به عنوان کمک خلبان در يکي از شرکت هاي حمل و نقل هوايي کشور پرواز کرده باشد. کاظمي پور خاطرنشان کرد: در صورتي که خلبان متقاضي داراي تجربه پروازي بر روي انواع هواپيماهاي جنگنده شکاري باشد 50 درصد تجربه پروازي ايشان پذيرفته شده و بايد حداقل 1500 ساعت به عنوان کمک خلبان در يکي از شرکت هاي حمل و نقل هوايي کشور پرواز کرده باشد. به گفته مديرکل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي سازمان هواپيمايي کشوري، مجموع تجربه پروازي قابل احتساب براي افراد فوق الذکر نبايد کمتر از 3000 ساعت باشد. کاظمي پور در ادامه اظهارداشت: همچنين دستورالعمل (3401) با عنوان روش اجرايي تائيد و پذيرش گواهينامه هاي خلبانان خارجي مورد بازنگري قرار گرفت. وي افزود: به منظور ارتقا ايمني در شرکت هاي هواپيمايي و تسهيل شرايط اشتغال براي خلبانان ايراني الزامات حداقل ساعت پرواز براي خلبانان فرمانده و کمک خلبانان خارجي تدوين شد. مديرکل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: براي تبديل گواهينامه خلبانان خارجي به گواهينامه ايراني، حداقل ساعت پرواز براي خلبانان فرمانده خارجي 3هزار ساعت تعيين شد که از اين ميزان، خلبانان خارجي موظفند حداقل 500ساعت بر روي تايپ هواپيماي مورد نظر پرواز کرده باشند همچنين در رابطه با کمک خلبانان خارجي لازم است حداقل 500 ساعت پرواز بر روي تايپ مورد نظر داشته باشند. ***تدوين دستورالعمل اجرايي اعطاي مجوز به اساتيد تئوري آموزش هاي عملياتي کاظمي پور تصريح کرد: به منظور ارتقا کيفيت سطح آموزش در صنعت هوانوردي دستورالعمل اجرايي اعطاي مجوز به اساتيد تئوري آموزش هاي عملياتي نيز تدوين شده است. وي افزود: براساس دستورالعمل جديدي که توسط سازمان هواپيمايي کشوري با اعمال نظرات تخصصي مراکز آموزشي تهيه شده کليه اساتيد دوره هاي تئوري که در مراکز آموزش خلباني، مهمانداري و ديسپچري مشغول به تدريس هستند در آينده نزديک بايد پس از طي مراحل مندرج در دستورالعمل مذکور و شرکت در آزمون هاي تئوري و عملي گواهينامه و مجوز تدريس از سازمان اخذ کنند. مديرکل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي سازمان هواپيمايي کشوري در پايان يادآورشد: بر اين اساس مجوزهاي مربوطه داراي تاريخ اعتبار مشخصي بوده و دستورالعمل جديد پس از ابلاغ به زودي اجرا مي شود. انتهاي پيام/صهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.