اعطاي 58 گواهينامه مراكز مديريت تداوم صلاحيت پروازي و تعمير و نگهداري توسط استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري
مديركل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي كشوري از اعطاي 58 گواهينامه براي مراكز تدام صلاحيت پروازيPart-MG، تعمير و نگهداري براساس Part-145 (براي وسايل پرنده بزرگ و عمليات حمل و نقل تجاري)و Part-MF (براي بقيه وسايل پرنده) صادر شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، مجيد حسنلو اظهارداشت: دفتر قابليت پرواز در راستاي برنامه توسعه صنعت هواپيمايي و افزايش ايمني از 4 سال پيش اقدام به پياده سازي و اجراي الزامات تداوم صلاحيت پروازي(CAO.IRI Part-M) و الزامات مراكز تعمير و نگهداري(CAO.IRI Part-145) كرده است.
وي افزود: در اين راستا دفتر قابليت پرواز سازمان هواپيمايي كشوري موفق به اعطاي گواهينامه مركز مديريت تداوم صلاحيت پروازي(CAMO) و همچنين گواهينامه مركز تعمير و نگهداري (MOA) به اكثر شركت هاي هواپيمايي و هلي كوپتري و مراكز تعمير وسايل پرنده شده است.
مديركل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي كشوري خاطرنشان كرد: قطعا پياده سازي و اجراي مناسب الزامات تداوم صلاحيت پروازي و اعطاي اختيارات، منوط به نگاه همه جانبه به مقررات است.
حسنلو تصريح كرد: در اين زمينه اين دفتر از اعمال مقررات زير بخش B از مقررات (CAO.IRI Part-M) و (CAO.IRI Part-145) چشم پوشي نكرده و تاكنون چند مورد تعليق و حتي ابطال اختيارات مراكز مربوطه و ابطال فرم 4 مديران اقدام كرده است.
وي اظهارداشت: با توجه به طي مراحل تصويب و ابلاغ مقررات Part-ops و همينطورPart- Aircrew در آينده نزديك فضايي علمي توام با اعتماد متقابل بتوانيم گام موثري در جهت افزايش ايمني و توسعه صنعت حمل و نقل هوايي اقدام كنيم.
مديركل دفتر مهندسي قابليت پرواز سازمان هواپپمايي كشوري ادامه داد: تنها يك شركت هواپيمايي، دو مراكز آموزش خلباني و 4 شركت هليكوپتري و يك شركت خدمات ويژه موفق به اخذ گواهينامه مديريت تداوم صلاحيت پروازي نشده اند كه با برنامه ريزي به عمل آمده در نوبت مميزي قرار گرفته و اميدواريم ظرف سه ماه آينده اين امر صورت پذيرفته و حائز دريافت گواهينامه مربوطه شوند.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.