شكل گيري اداره كل صلاحيت پرواز و اداره كل ايمني در سازمان هواپيمايي كشوري
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، با اعلام اين خبر گفت: صبح امروز جلسه توديع و معارفه مديران كل دفاتر عمليات پرواز، طراحي و ساخت وسايل پرنده، قابليت پرواز و سوانح هوايي در سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.

رضا جعفرزاده گفت: با انجام كار كارشناسي متخصصان سازمان هواپيمايي كشوري و لزوم حركت به سمت توسعه كمي  و كيفي صنعت حمل و نقل هوايي دفتر طراحي و ساخت و دفتر قابليت پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با يكديگر ادغام شده و دفتر اداره كل صلاحيت پرواز شكل گرفت همچنين دفتر بررسي سوانح به دو بخش تفكيك و به اداره كل بررسي سوانح و اداره كل ايمني تبديل شد.

وي با اشاره اينكه كميته ي عالي ايمني در سازمان هواپيمايي كشوري نيز تشكيل شده است، گفت: اداره كل بررسي سوانح و كميته عالي ايمني زير نظر رئيس سازمان و دفاتر ديگر همچنان زير نظر معاونت استاندارد پرواز فعال خواهند بود.

در ادامه اين جلسه علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه با روش هاي كهنه و قوانين و مقررات محدود و غير جامع نه امكان ورود به رقابت هاي منطقه اي و نه جهاني پيدا مي كنيم و نه پاسخگوي انتظارات مردم هستيم گفت: اگر قائل به رشد و توسعه صنعت بوده و مدعي وجود پتانسيل و موقعيت استراتژيك در منطقه هستيم، بي ترديد بدون ايجاد تحول در هيچ ميداني حرف براي گفتن نخواهيم داشت و در بدست آوردن سهم جابه جايي در منطقه هم توفيقي حاصل نخواهد شد.

وي با بيان اينكه در گذشته ماندن و توجيه محدوديت هاي گذشته جز اثبات مقاومت ها و پايمرديها براي ماندن در عرصه صنعت بوده كه به نوبه خود حرف حقي است و به آن بايد افتخار كرد گفت: با تلاش هاي صورت گرفته و موقعيت هايي كه توسط دستگاه ديپلماسي كشور پس از توافقنامه مشترك بدست آمده بايد با همت و درايت و پشتكار و تقويت بنيه علمي و تخصصي و همكاري تنگاتنگ شما فعالان به انتظارات وزارت راه و شهرسازي و در سطح عالي تر دولت و نظام پاسخ گوئيم و زمينه هاي حمايتي و تقويت شركت هاي هواپيمايي را براي افزايش توان رقابتي با ايرلاين هاي دنيا را فراهم آوريم.

همچنين در اين جلسه محمد جواد تقوايي معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري نيز با اذعان به اينكه فضاي ايجاد شده و عنايتي كه دولت براي حمايت توسعه صنعت حمل و نقل هوايي دارد مي طلبد كه سياست هاي توسعه اي وزير را ه وشهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري را در عمل به منصه ظهور برسانيم

به همين منظور با آناليز خروجي دفاتر تحت نظارت استاندارد پرواز به اين نتيجه رسيديم كه با ساماندهي علمي و تخصصي ابزارهاي لازم جهت وصول به اهداف را طراحي و اجرايي كنيم و ابراز اميدواري كرد تا با همكاري تمامي كارشناسان زحمتكش اين معاونت بتواند اهداف پيش روي را دنبال كند.

گفتني است؛ مجيد حسنلو به سمت قائم مقام معاونت استاندارد پرواز، محمد شهبازي به سمت مديركل دفتر صلاحيت پرواز، مهدي علي عسگري به سمت مديركل دفتر بررسي سوانح، هادي  مهرجو به سمت مديركل دفتر ايمني پرواز، محمود طبق چي به سمت مشاور رئيس سازمان در طراحي و ساخت وسايل پرنده و معاون استاندارد پرواز نيز تا تعيين مديركل دفتر عمليات پرواز با حفظ سمت سرپرستي اين دفتر را عهده دار شد.

لازم به ذكر است؛ مهدي علي عسكري پيش از اين مديركل دفتر عمليات پرواز، مجيد حسنلو مديركل دفتر قابليت پرواز، محمد شهبازي مديركل دفتر ايمني و بررسي سوانح، محمود طبق چي مديركل دفتر طراحي و ساخت وسايل پرنده و هادي مهرجو از مديران كل اسبق دفتر عمليات پرواز بوده است.

 
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.