جلسه توديع و معارفه معاون هوانوردي و امور بين الملل و چند تن از مديران كل سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: جلسه توديع و معارفه معاون هوانوردي و امور بين الملل و چند تن از مديران كل سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.

وي با بيان اينكه مديران كل منصوب شده در سازمان پيش از اين نيز از مديران فعال صنعت بوده اند، افزود: مرتضي دهقان به سمت معاون هوانوردي و امور بين الملل، آرش خدايي به سمت سرپرست حوزه رياست و روابط عمومي، محمدسعيد شرفي به سمت مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي، علي باريكاني به سمت مديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي محمود رضا روحاني به سمت مديركل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشكي سازمان منصوب شدند.

در اين مراسم علي عابدزاده معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اظهارداشت: تغيير و تحول در بخشهاي مديريتي سازمان به معناي نفي عملكرد گذشته نيست بلكه امروز صنعت حمل و نقل هوايي بيش از هر زمان ديگري به تغيير و تحول نيازمند است و تغييرات به معني حركت جديد و گام برداشتن در راستاي تكامل و توسعه صنعت است.

وي افزود: طي يك سال گذشته اقدامات اساسي در سازمان هواپيمايي كشوري صورت گرفته و برخي عوامل بازدارنده از جمله تغيير قوانين و مقررات و آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي كه همواره به عنوان كليد توسعه اقتصادي حمل و نقل هوايي به شمار رفته است.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد بر اينكه وظيفه بسيار سنگين و نقش حياتي در توسعه صنعت بر عهده ماست، افزود: بايد در سازمان نيروي هاي متخصص كمر همت ببندند و از همه ظرفيت هاي علمي و تخصصي براي پويايي صنعت استفاده كنيم چرا كه رونق صنعت منوط به توانمند شدن اين سازمان است.

مرتضي دهقان به سمت معاون هوانوردي و امور بين الملل نيز در اين مراسم ضمن تقدير از معاون سابق هوانوردي و امور بين الملل و مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي از تمامي مديران كل خواست تا با انسجام و هماهنگي نسبت به پيشبرد اهداف سازمان از هيچ كوششي فروگذار نكرده  و از آنجايي كه جايگاه سازمان هواپيمايي كشوري نظارتي و حاكميتي است و سطح انتظارات از آن ملي و بين المللي است بايد به گونه اي عمل شود تا فضاي كسب و كار در داخل و ابزارهاي تسهيل در مراودات حمل و نقلي در سطح بين الملل فراهم تا همواره بتوانيم آينده اي رقابتي در صنعت حمل و نقل هوايي را با سربلندي رقم بزنيم.

گفتني است؛ در ادامه اين مراسم از مهندس محمد خداكرمي و مهندس حسين عطاري كه به افتخار بازنشستگی نائل شدند با اهداء لوح، تقدیر و تشکر بعمل آمد.


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.