مسيرهاي كوتاه هوايي استفاده از فضاي كشور را به يكي ازمهمترين مناطق ترانزيتي حمل ونقل هوايي در جهان تبديل كرده است
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت : با ايجاد مسيرهاي جديد براي مديريت ترافيك هوايي ، علاوه بر ارتقاي سطح ايمني پروازهاي داخلي و عبوري از آسمان كشور كه از شرق آسيا به اروپا، از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به آسياي ميانه ، اروپا و آمريكاي شمالي ادامه مسير مي دهند ، به دليل مزاياي رقابتي اقتصادي ، عبور از فضاي جمهوري اسلامي براي پروازهاي عبوري را جذاب تركرده است .

علي عابدزاده اظهار داشت :استفاده از اين مسيرهاي مستقيم علاوه بر افزايش رقابت پذيري فضاي كشورمان و تبديل آن به يكي از مهم ترين مناطق ترانزيتي حمل و نقل هوايي در جهان كه چهار بخش شرق به غرب و شمال به جنوب را به يكديگر متصل مي كند ، موجب كاهش آثر مخرب زيست محيطي ناشي از طولاني بودن مسيرهاي هوايي كشورمان خواهد شد .

وي افزود: اين مهم جز با كار كارشناسي دقيق و مبتني بر استانداردهاي بين المللي كارشناسان كشوري و همكاري تنگاتنگ في ما بين بخش هاي نظامي و كشوري متولي امور حمل ونقل هوايي كشور، امكان تحقق نداشت .


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.