فرودگاه يزد از سازمان هواپيمايي كشوري گواهينامه فرودگاهي دريافت كرد
صبح امروز در مراسمي با حضور رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي، گواهينامه فرودگاهي به فرودگاه بين المللي يزد اعطا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، علي عابدزاده اظهارداشت: در طول سالهاي گذشته همواره توسعه فيزيكي صنعت حمل و نقل هوايي، ساخت فرودگاهها و ايجاد شركت هاي هواپيمايي در دستور كار قرار داشته و حوزه هاي نرم افزاري و فرآيندي از اولويت كمتري برخوردار بوده است اما در برنامه پنجم، استراتژي حمل و نقل هوايي به گونه اي تعريف شده تا زمينه استفاده مفيد از فرودگاهها هرچه بيشتر فراهم شود.

وي ضمن ابراز خشنودي از روند رو به توسعه استانداردسازي فرودگاهها در حوزه ايمني و استقرار سيستم هاي ايمني در فرودگاههاي كشور اظهارداشت: با ناديده گرفتن اين روند امكان استفاده از تمامي ظرفيت هاي فرودگاهي فراهم نخواهد شد.

عابدزاده ضمن اعطاي گواهينامه به فرودگاه يزد تصريح كرد: با اعطاي گواهينامه فرودگاهي، فرودگاه ها در چرخه بين المللي قرار گرفته و شركت هاي هواپيمايي خارجي مي توانند با اتكا به قوانين و مقررات وضع شده به اين فرودگاه ها پرواز داشته باشند.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري همچنين از مسئولان فرودگاه يزد خواست تا نسبت به حفظ گواهينامه اي كه امروز دريافت كرده اند در عمل به مقررات حساسيت لازم را به خرج داده چرا كه بعضا مشاهده شده در گذشته براساس استانداردهاي لازم گواهينامه اي براي فرودگاهي صادر شده اما در آديت هاي بعدي از برخي استانداردها عدول كرده و منجر به تعليق گواهينامه شده است.

وي اظهاراميدواري كرد: در آينده نزديك تمامي فرودگاههاي كشور از گواهينامه فرودگاهي برخوردار شوند و در اين خصوص لازم است فرودگاهها نيز نظام نامه هايشان را تهيه و نسبت تا دريافت گواهينامه براي تمامي فرودگاهها اقدام كنند.

رحمت اله مه آبادي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي گفت: با وجود محدودیتهای موجود به دنبال دريافت گواهينامه برای تمامي فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی هستیم و با توجه به تعداد بسیار زیاد پروژههای عمرانی اکنون فرودگاهها به کارگاههای سازندگی تبدیل شدهاند.

وي افزود: یکی از غفلتهای تاریخی در صنعت هوانوردی در سه دهه گذشته این بوده است که این صنعت در حوزه های ساختار، مقررات، زیرساختها و تجهیزات، متناسب با رشد ترافیک و مطابق با استانداردهای بینالمللی رشد و توسعه نیافته است.

مه آبادي تصريح كرد: در دو سال اخیر با حضور تیمهای مدیریتی جدید در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، اقدامات بسیار زیاد، فشرده و شتابانی برای برون رفت از شرایط موجود و کاهش نارضایتیها انجام شده است.

مديرعامل شركت فرودگاهها و نابري هوايي ايران با اشاره به میزان پروژههای انجام شده و در حال انجام در فرودگاهها گفت: اکنون فرودگاهها به کارگاههای سازندگی تبدیل شدهاند، به نحوی که امسال 121 پروژه در زمینههای نوسازی، بهسازی و تکمیل سامانهها و تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی در دست اقدام است و ارقام بسیار بالایی از سوی شرکت فرودگاهها و دولت برای آنها هزینه می شود.

وی افزود: در همین زمینه در سال گذشته حدود 1000 میلیارد تومان پروژه آماده بهرهبرداری شده که برخی به طور رسمی افتتاح شدهاند و برخی نیز در انتظار افتتاح رسمی هستند.

مه آبادي یکی از اقدامات مهم در زمینه به روزرسانی فرودگاهها را دریافت مجدد گواهينامه فرودگاهی عنوان کرد و گفت: طبق مقررات بینالمللی، دریافت گواهينامه فرودگاهی برای همه فرودگاههای بینالمللی الزامی است و هدف از آن، دادن اطمینان به شرکتهای هواپیمایی و مسافران از ایمن و استاندارد بودن شرایط فیزیکی و تجهیزات ناوبری فرودگاهها است.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: علاوه بر دریافت گواهينامه فرودگاهی برای فرودگاه یزد، گواهينامههای فرودگاه بینالمللی زاهدان، بندرعباس و لار نیز در مرحله نهایی تایید توسط سازمان هواپیمایی است و فرودگاههای بینالمللی مشهد، تبریز، شیراز و مرز هوایی بوشهر نیز در مراحل نهایی دریافت این گواهینامه قرار دارند که امیدواریم با همکاری ارگانهای مرتبط؛ به ویژه بخش نظامی بتوانیم این روند را به خوبی پیش ببریم.

 

 
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.