الزامات اعطاي نمايندگي فروش الکترونيکي بليت به شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ شد
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: براساس دستورالعمل سازمان، شرکت هاي هواپيمايي مجاز به اعطاي نمايندگي به دفاتر فاقد مجوز از سازمان، نخواهند بود.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: براساس دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، شركت هاي هواپيمايي مكلف هستند مجوز نمايندگي فروش الكترونيكي بليت را به دفاتر خدمات مسافرت هوايي كه داراي مجوز از سازمان هستند، اعطا كنند.

وي افزود: در صورتيكه شركت هاي هواپيمايي بر خلاف دستورالعمل تدوين شده اقدام و يا در صورت بروز هرگونه تخلف و يا شكايات واصله از اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت ذيربط نسبت به سازمان هواپيمايي كشوري و مراجع نظارتي پاسخگو خواهد بود.

جعفرزاده با بيان اينكه كنترل و نظارت بر نحوه فعاليت و عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوايي بر عهده شركت هاي هواپيمايي است، افزود: مسئوليت تخلفات صورت گرفته به عهده هر يك از شركت هاي هواپيمايي اعطا كننده مجوز فروش بليت الكترونيكي است.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: همچنين براساس تكاليف مقرر در بند 3 دستورالعمل مذكور، كليه دفاتر خدمات مسافرت هوايي داراي مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري موظفند در صورت تمايل به توسعه فعاليت و استفاده از بستر الكترونيكي نسبت به اخذ مجوز مندرج در دستورالعمل صدرالذكر بابت ارائه خدمات و فروش بليت الكترونيكي اقدام كنند.

وي افزود: در صورت فروش الكترونيكي بليت و عدم رعايت الزامات و شروط مندرج در دستورالعمل و احراز هرگونه تخلف و يا شكايات واصله، علاوه بر اعمال مجازات مقرر در
آيين نامه نحوه نظارت بر دفاتر موصوف و دستورالعمل مورد اشاره اعم از تعليق و يا لغو، مسئوليت جزايي و نيز جبران كليه خسارات وارده به شكات از بابت فروش بليت برعهده دفاتر مذكور خواهد بود.

جعفرزاده با بيان اينكه شركت هاي هواپيمايي مجاز به توزيع بليت و ايجاد تعهد در مقابل اشخاص ثالث قبل از دريافت مجوز از سازمان نيستند، افزود: رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان هواپيمايي كشوري براي شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي الزامي است و شركت هاي هواپيمايي ملزم هستند چگونگي فروش و توزيع بليت هاي خود را مديريت و از فروش بليت و يا عقد قرارداد با مراكز فروش قبل از دريافت مجوز از طرف سازمان هواپيمايي كشوري خودداري كنند.

 
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.