اطلاعيه سازمان هواپيمايي کشوري به کليه شرکتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي
سازمان هواپيمايي کشوري در اطلاعيه اي شرکت هاي هواپيمايي را مکلف کرد نسبت به نظارت بر قيمت و نحوه عرضه و فروش بليط اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، دفتر نظارت سازمان به دنبال يخبندان فرودگاهها در روزهاي اخير در اطلاعيه به شركت هاي هواپيمايي اعلام كرد نسبت به نظارت بر قيمت و نحوه عرضه و فروش بليط اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام كنند.

همچنين در اين اطلاعيه آمده است تحت هر عنوان افزايش نرخ بليط، نسبت به روزهاي قبل قابل قبول نبوده و با متخلفين برخورد قانوني توسط مبادي ذيربط، ازجمله سازمان محترم تعزيرات حكومتي صورت خواهد پذيرفت. 

ضمنا هرگونه شكايت با ارائه مستندات ازطريق سامانه حقوق مسافر در سايت سازمان هواپيمايي كشوري www.cao.ir قابل پي گيري خواهد بود. 


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.