مقررات جديد فرودگاهي تدوين شد
معاون هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي کشوري از تدوين مقررات جديد فرودگاهي هماهنگ با مقررات جديد سازمان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، مرتضی دهقان اظهارداشت: به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري صنعت، و یکپارچگی قوانین و مقررات سازمان و در راستای پیاده سازی آئین نامه احداث، توسعه، مدیریت و بهره برداری فرودگاه های غیر نظامی مصوب سال 1392 نسخه مقررات جدید فرودگاهی https://www.cao.ir/rules جهت بهره برداري ذينفعان و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات بر روي پايگاه اينترنتي سازمان هواپيمايي کشوري قرار گرفت.

وي با اشاره به ضرورت و ايجاب بازنگري و به روز رساني مقررات هوانوردي کشور گفت: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون نقش و جايگاه صنعت هوانوردي کشور ذيل اهداف سند چشم انداز 1404 و ديگر اسناد بالادستي در خصوص اخذ رتبه نخست منطقه به جهات کمي و کيفي، ضرروي است همزمان با تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي کشور در حوزه عمليات پرواز، محتوا و ساختار قوانين و مقررات نيز با توجه به اقتضائات و الزامات ملي و بين المللي صنعت به روز رساني شود.

دهقان تصريح کرد: بازنگري و به روزرساني قالب و ساختار مقررات و شيوه نامه ها، نقش راهبردي در نحوه اجرا، نظارت و پايش امور صنعت هوانوردي خواهد داشت.

معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپيمايي کشوري ادامه داد: حسن انجام و اجراي امور در حوزه فناوري هاي برتر نيازمند ارائه تعريف و تصريح مقررات و دستورالعمل هاي کارآمد و جامع است که متعاقبا در مرحله پايش و نظارت نيز ميزان انطباق و افتراق عملکرد مجريان و متصديان مبتني بر قوانين و مقررات موجود مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: به همين منظور ضمن تشکيل کارگروه تدوين مقررات و شيوه نامه هاي هوانوردي با مشاركت دفاتر تضمين كيفيت و نظارت برعمليات هوانوردي، فرآيند تدوين و اصلاح مقررات و رويه هاي فرودگاهی براساس رويکرد تطبيقي با بومي سازي الگو و ساختار مقررات آژانس ايمني هوانوردي اروپا جهت انطباق حداکثري مقررات ملي کشور با الزامات و قوانين بين المللي و به حداقل رساندن وجه افتراق با حضور مديران و کارشناسان مجرب سازمان و مشارکت نخبگان و خبرگان صنعت آغاز شد.  

دهقان افزود: بدون شک مشارکت فعال مديران و کارشناسان صنعت هوانوردي فارغ از تعلقات صنفي و ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده، فرايند اصلاح رويه ها و ارتقا استانداردهاي فرودگاهی را تسريع و تسهيل مي کند.

معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپيمايي کشوري اظهارداشت: از فرودگاه ها خواسته شد که تمامی طراحی های جدید زیر ساختی خود را منطبق با مقررات جدید صورت دهند و طبق جدول زمانبندی ارائه شده خود را با مقررات جدید انطباق دهند.

دریافت فایلهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.