گواهينامه ۳ خلبان، از سوي کميته تخلفات حرفه‎اي هوانوردي تعليق شد
سرپرست دفتر عمليات پرواز سازمان هواپيمايي کشوري از تعليق گواهينامه خلباني 3 نفر از خلبانان دو شرکت هواپيمايي خبر داد.

مجید اخلاقی اظهارداشت: براساس مصوبات کمیته تخلفات حرفهای هوانوردی سازمان هوا‍پیمایی کشوری، خلبان پروازی که درتاریخ 21/03/97 و در شرایط آب وهوایی غیر ایمن و بدون رعایت الزامات و رویههای استاندارد،  اقدام به فرود در یکی از فرودگاههای کشور کرده بود به مدت 3 سال، از فعالیت به عنوان خلبان فرمانده(Commander) محروم شد و هرگونه ارتقاء ایشان پس از مدت مذکور منوط به بررسی عملکرد ایشان و تایید سازمان هواپیمایی کشوری است.

عضو کمیته تخلفات حرفه ای هوانوردی همچنین در مورد پرواز دیگری که توسط یکی از شرکتهای هواپیمایی انجام شده  و در این پرواز نیز الزامات و رویههای استاندارد رعایت نشده بود گفت: معلم خلبانی که مسؤلیت  پرواز را به عهده داشت به مدت 6 ماه  مجاز به استفاده از اختیارات خود به عنوان معلم خلبان نوع هواپیما(TRI) نخواهد بود و همچنین معلم خلبان و خلبان پرواز به مدت 30 روز  از انجام فعالیت پروازی محروم شدند.

وی با بیان اینکه خلبانان مذکور موظفند در دوره آموزش  باز آموزی مربوط به دستورالعملهای عملیاتی(OM) شرکت کنند افزود: با توجه به اینکه در این پرواز، شرکت هواپیمایی مربوطه نیز مقررات عملیاتی را رعایت نکرده است، لازم است طی 2 هفته، نسبت به تحلیل علل ریشه ای موضوع (RCA) و اقدامات اصلاحی مناسب (CAP) اقدام کنند که در غیر اینصورت، نسبت به تعلیق یا ایجاد محدودیت در مجوز بهره بردار هوایی شرکت(AOC) اقدام خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.