بازگشت

تعرفه هاي خدمات سازمان هواپيمايي کشوری

در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت, سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به تولید شناسه واریز جهت پرداخت تعرفه های مصوب خود نموده است.

متقاضی پرداخت تعرفه می تواند تعرفه مورد نظر را از درخت واره تعرفه ها انتخاب کرده و با مشخص کردن پارامتر مورد نیاز آن تعرفه، شناسه پرداخت 30 رقمی دریافت نماید، جهت سهولت در امر پرداخت تعرفه این امکان وجود دارد که از طریق سامانه از طریق درگاه بانک مرکزی تعرفه مورد نظر را بصورت آنلاین پرداخت نماید. روش دوم اینکه شناسه را دریافت و به بانک مراجعه نماید و یا از طریق دستگاه خودپرداز هزینه را با توجه به شناسه دریافتی پرداخت نماید.