سال 1397, سال حمايت از کالاي ايراني
سازمان هواپيمايي کشوری

نتایح جستجو نتایح جستجو

قوانین و دستورالعمل ها قوانین و دستورالعمل ها

ردیف عنوان و کد اختصاری طبقه بندی حوزه ویرایش نگارش نمایش جزئیات
1
Strategic Plan - First phase فاز اول برنامه راهبردي صنعت حمل ونقل هوايي جمهوري اسلامي ايران
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
2
NATFP برنامه ملي تسهيلات حمل و نقل هوايي
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
3
CAD 2011 مقررات ارائه دهندگان خدمات اطلاعات ترافيک هوايي در فرودگاههاي کنترل نشده
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
4
CAD 9002 دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين کنترل از راه دور
مقررات پيشنهادي پهپادها-پيشنهادي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
5
CAO.IRI SRR مقررات گزارش‌دهي ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
6
FS-AED-MCM-00 روش اجرايي دسته بندي تغييرات
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
7
CAD 6201 الزامات پزشکي کنترلر ترافيک هوايي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
8
Classification of Change روش اجرايي دسته بندي تغييرات جزيي و کلي
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
9
Part 21 تائيد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشکيلات طراحي و ساخت آنها
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
10
Regulation on Air operations مقررات عمليات پرواز
مقررات مصوب سازمان عمليات پرواز ۳ ۰ مشاهده جزئیات...
11
FS-AIR-STC صدور گواهينامه نوع تکميلي
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۰ ۲ مشاهده جزئیات...
12
Enforcement Policy خط مشي ضمانت اجرايي مقررات هوانوردي
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
13
CAD- 1119 مديريت ريسک ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
14
CAD 4400 اعطاي تاييديه معافيت
مقررات مصوب سازمان سيستم مديريت کيفيت ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
15
Quality Policy خط مشي کيفيت سازمان هواپيمايي کشوري
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
16
Training Policy خط مشي آموزش سازمان هواپيمايي کشوري
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
17
Safety policy -97 خط مشي ايمني
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
18
the training system-92 نظام آموزش کارکنان و مديران دستگاه اجرايي-سال92
مقررات مصوب هيئت دولت مديريت ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
19
Annex 16 -Volume III Aeroplane CO2 Emissions
استانداردهاي ايکائو ضميمه 16 پيمان شيکاگو ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
20
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew) مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۳ مشاهده جزئیات...

بخشنامه ها بخشنامه ها

ردیف نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه نمایش جزئیات
1
CIR-618389 کسر خدمت سربازي
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
2
CIR 1119 گزارش دهي رويدادهاي ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
3
CIR 1214 عمليات زمستاني فرودگاه ها
ايمني مشاهده جزئیات
4
170061 ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارک تحصيلي اخذ شده توسط کارمندان در حين خدمت
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
5
1308186 فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
6
1657363 نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه اي
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
7
CIR-1206 عملياتِ دريايي هليکوپتر (HOFO)
ايمني مشاهده جزئیات
8
CIR-1401 ارزيابي مهارت زبان انگليسي
ايمني مشاهده جزئیات
9
CIR-1301 دوره ATP Theoretical knowledge
ايمني مشاهده جزئیات
10
CIR-1202 ليست AMC و GM مورد استفاده يا ارجاع داده شده از مقررات
ايمني مشاهده جزئیات
11
CIR-1201 الزامات دستگاههاي شبيه ساز
ايمني مشاهده جزئیات
12
FSD/432/110 حداقل ديد visibility لازم براي اجراي طرحهاي تقرب دقيق و فرود در فرودگاهها
ايمني مشاهده جزئیات
13
CIR 1100 بخشنامه نماز
عمومي مشاهده جزئیات
14
CIR 1101 برنامه حذف گواهينامه‌هاي حرفه‌اي خارج از موضوع ضميمه يک کنوانسيون شيکاگو
ايمني مشاهده جزئیات
15
CIR 1106 ورود به داخل کابين خدمه پروازي
ايمني مشاهده جزئیات
16
AIG-50 نحوه اطلاع رساني رويدادها و ترخيص وسائل پرنده
بررسي سوانح مشاهده جزئیات
17
CIR 1140 اختصاص شماره پرواز
عمومي مشاهده جزئیات
18
AID 58 دستورالعمل صلاحيت پروازي مربوط به ارتقاء ACAS (TCAS)
ايمني مشاهده جزئیات

فرم ها و چک لیست ها فرم ها و چک لیست ها

ردیف کد / عنوان حوزه دانلود
1
FR.Part ADR.01 FR.Part ADR.01
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
2
11-FR-AIR-LVO چک ليست تاييد صلاحيت پروازي LVO
صلاحيت پروازي دانلود
3
ّFR-AIR-MCM فرم دسته بندي تغييرات
صلاحيت پروازي دانلود
4
FR-LPR-008 فرم اعتراض به نتيجه آزمون زبان انگليسي هوانوردي
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
5
FR-AIR-EDTO/ETOPS-10 EDTO/ETOPS چک ليست
صلاحيت پروازي دانلود
6
FR-FEFN-01 Application Form for Flight Engineer License and Flight Navigator License
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
7
FR-AIR-MEL-08 چک ليست MEL
صلاحيت پروازي دانلود
8
CAOIRI Form 146 فرم تقاضانامه صدور Noise Certificate
صلاحيت پروازي دانلود
9
FR-AIR-MG-H فرم تطابق با Air OPS.IDE-هلي کوپتر
صلاحيت پروازي دانلود
10
FR-AIR-MG-A فرم تطابق با Air OPS.IDE
صلاحيت پروازي دانلود
11
FS-OPS-FRM-036 RNP 4
عمليات پرواز دانلود
12
FS-OPS-FRM-035 RNP 2
عمليات پرواز دانلود
13
FS-OPS-FRM-034 RNP 1 OPERATIONS
عمليات پرواز دانلود
14
FS-OPS-FRM-033 RNAV 1/2
عمليات پرواز دانلود
15
FS-OPS-FRM-032 RNAV 5
عمليات پرواز دانلود
16
FS-OPS-FRM-031 RNAV 10
عمليات پرواز دانلود
17
FS-OPS-FRM-030 EDTO
عمليات پرواز دانلود
18
FS-OPS-FRM-029 RVSM
عمليات پرواز دانلود
19
FS-OPS-FRM-028 LVO
عمليات پرواز دانلود
20
FS-OPS-FRM-027 Application for Amendments to the Operations Specifications
عمليات پرواز دانلود