بازگشت
Circularرعايت دستورالعمل سازمان در درج علامت ثبت و علامت مليت بر روي بدنه هواپيما
طبقه: بخشنامه و بيانيه
حوزه: ايمني
اين بخشنامه با هدف آزمايشي صادر شده است. تمامي ذسنفعان موظف هستند تا تاريخ 23/4/95 فرم بازخورد را به info@cao.ir ارسال و يا به آدرس سازمان پست نمايند.
فایل های سند:
متن بخشنامه
فايل بازخورد بخشنامه
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.