بازگشت
Annex 14- Volume Iفرودگاهها- طراحي و عمليات فرودگاهها
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 14 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۷ (Seventh edition 2016)
بازنگری: ۱۳ (13Bتاريخ اجرا از 5November 2020)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.