بازگشت
Annex 15خدمات اطلاعات هوانوردي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 15 پيمان شيکاگو
ویرایش: ۱۵ (Fifteenth edition 2016)
بازنگری: ۳۹ (39A تاريخ اجرا از 5November 2020)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.