بازگشت
ICAR 113/01آیین نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: بررسي سوانح

محتواي اين آئين نامه از پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس استخراج شده است و سازمان در محتواي آن تصرفي انجام نداده است. ممکن است نسخه نمايش داده شده در اينجا به روز نباشد.

تاريخ تصويب: 30/5/90           تاريخ ابلاغ: 22/1/91

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.