بازگشت
ICAR 101آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: گواهينامه‌هاي شخصي

محتواي اين آئين نامه از پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس استخراج شده است و سازمان در محتواي آن تصرفي انجام نداده است. ممکن است نسخه نمايش داده شده در اينجا به روز نباشد.

تاريخ تصويب:90/11/23            تاريخ ابلاغ: 92/12/11

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه Pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.