بازگشت
ICAR 114آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیرنظامی
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: فرودگاهي

محتواي اين آئين نامه از پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس استخراج شده است و سازمان در محتواي آن تصرفي انجام نداده است. ممکن است نسخه نمايش داده شده در اينجا به روز نباشد.

تاريخ تصويب:90/1/18            تاريخ ابلاغ: 92/2/3

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه Pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.