بازگشت
ICAR 406آيين نامه مديريت و ساماندهي وسايل پرنده فوق سبك غير نظامي
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: عمليات پرواز

محتواي اين آئين نامه از پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس استخراج شده است و سازمان در محتواي آن تصرفي انجام نداده است. ممکن است نسخه نمايش داده شده در اينجا به روز نباشد.

تاريخ تصويب:86/5/24            تاريخ ابلاغ: 86/5/24

تاريخ اصلاحيه:89/12/18     تاريخ ابلاغ: 89/12/24

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
نسخهpdf
نسخه اصلاحيه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.