بازگشت
ICAR 140آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی - جهانگردی و زیارتی
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: اقتصاد و بازرگاني

محتواي اين آئين نامه از پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس استخراج شده است و سازمان در محتواي آن تصرفي انجام نداده است. ممکن است نسخه نمايش داده شده در اينجا به روز نباشد.

تاريخ تصويب:80/3/27            تاريخ ابلاغ: 80/3/27 

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخهPDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.