بازگشت
Annex 1گواهينامه شخصي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 1 پيمان شيکاگو
ویرایش: ۱۱ (Eleventh Edition- July 2011)
بازنگری: ۱۷۳ (8 -November 2018 -تاريخ اجرا از)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.