بازگشت
CAD 4410الزامات وارسي پروازي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي

در اين سند، الزامات حاكم بر فعاليتهاي وارسي پروازي سيستمهاي مخابرات هوانوردي و طرح‌هاي پروازي مشخص شده است.

مسئوليت بخشهاي مختلف حاكميتي و تصدي‌گري، روند صدور مجوز ارائه اين خدمات، الزامات سازماني، حداقل صلاحيت كاركنان و ويژگي‌هاي الزامي هواپيما و تجهيزات وارسي پروازي در اين سند تشريح شده‌اند.

همچنين بازه‌هاي زماني انجام وارسي پروازي و نحوه عمل در شرايط اضطراري و بحران نيز در اين سند تبيين شده‌اند.

اين سند تنها بر جنبه‌هاي فني و تخصصي ناوبري هوايي (ANS) وارسي پروازي حاكم است و الزامات مربوط به ايمني و امنيت عمليات پروازي و وسيله پرنده، تابع الزامات مشخص شده در بخش‌هاي عمليات پرواز و صلاحيت پروازي است.

ویرایش: 0۱ (ويرايش اول)
بازنگری: 0۱ (بازنگري اول)
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.