بازگشت
CAOIRI Part-145الزامات مراکز تعمير و نگهداري بخش 145
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: صلاحيت پروازي
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
فرم تقاضاي تاييد مراکز تعمير و نگهداري بر اساس الزامات بخش 145  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تاييد مديران منتخب براي Part-145/Part MG/Part MF/Part-21  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم گزارش رخداد فني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.