بازگشت
law of ratification authorization of technical regulationsقانون اجازه تصويب مقررات فني و قواعد مربوط به کنوانسيون هواپيمايي کشوري بين المللي (کنوانسيون شيکاگو)
طبقه: قوانين
حوزه: قانون هواپيمايي کشوري
براي دسترسي به اصل سند مي‌توانيد به آدرس لينكhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/950567
مراجعه نماييد.
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.