بازگشت
CAO.IRI SRRمقررات گزارش‌دهي ايمني
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني

مطابق استانداردهای ایمنی ایکائو اطلاعات مرتبط با ایمنی هوانوردی بایستی جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردند. هدف از این کار جلوگیری از تکرار سوانح و حوادث مشابه و ارتقاء ایمنی هوانوردی میباشد. در این راستا این نکته بسیار حائز اهمیت است که شناسایی مقصر یا مقصرین در حوزه فعالیتهای ایمنی جایی نداشته و همواره حفاظت از گزارش دهندگان برای تداوم دریافت گزارشات به عنوان منبع حیاتی ارتقاء ایمنی در کشور مد نظر میباشد.اين موضوع در بندهاي 7 و 10 از "خط مشي ايمني صنعت هونوردي كشور" نيز مورد تاكيد قرا گرفته است.

تاريخ اجراي موثر اين مقررات از 1397/10/11 برابر با آغاز سال 2019 ميلادي ميباشد.

با توجه به الزامات شیوه نامه SRR مبنی برثبت گزارش اجباری ایمنی به دو صورت آنلاین(سامانه ایکرز) و آفلاین(فرمهای بارگذاری شده)،سند Eccairs Manual Users به منظور راهنمایی و افزایش توانمندی کاربران سامانه ایکرز پیوست این شیوه نامه منتشر می گردد.

ویرایش: 0۱ (صدور اوليه)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF مقررات
راهنماي کاربران ايکرز(ECCAIRS)
فرم های سند:
فرم درخواست اطلاعات از پايگاه داده‌هاي ايمني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم گزارش دهي آفلاين رويدادهاي ايمني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.