بازگشت
Strategic Plan - First phaseفاز اول برنامه راهبردي صنعت حمل ونقل هوايي جمهوري اسلامي ايران
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: خط مشي ،اهداف،برنامه ها و نظامنامه ها

تدوين برنامه راهبردي به صنعت اين امكان را مي‌دهد تا با شناخت موضوعات اصلي و تمركز منابع (محدود) براي تحقق آنها به بالاترين منافع ممكن در مقابل رقيب دست يابد. با توجه به اهميت و جايگاه سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان متولي صنعت حمل و نقل هوايي كشور در پيشبرد اهداف اين صنعت در جهت فراهم نمودن امنيت، ايمني و آسودگي خاطر مسافران در حمل و نقل هوايي و تكليف قانونگذار به اين سازمان براي تدوين برنامه راهبردي صنعت حمل و نقل هوايي در بند پ ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه با اهداف مشخص شده.

فاز اول اين برنامه راهبردي با عنوان "تحليل وضعيت موجود" با كمك دانشگاه اميركبير تهيه و براي دريافت نقطه نظرات ذينفعان صنعت حمل و نقل هوايي در معرض ديد عموم قرار گرفته است.

لطفاً نظرات اصلاحي خود را به سازمان منعكس بفرماييد. 

با عنایت به اشتباه رخ داده در عدم درج منابع مطالب بهره‌برداری شده از کتاب ارزشمند آقای دکتر مجتبی اشراقی آرانی با عنوان قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوقی کنونی در نسخه قبلی، با این توضیح اعلام می‌‌دارد در صفحه 860 گزارش(849 فایل پی دی اف) اصلاح لازم اعمال گردید.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
نسخه PDF فايل
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.