بازگشت
CAD 3314شيوه نامه صدور گواهينامه پرسنل نجات و آتش نشاني فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
ارائه روشي براي تعيين صلاحيت شغلي پرسنل نجات و آتش نشاني فرودگاهي مي‌باشد كه براساس استاندارد 114 هواپيمائي كشوري ايران (ICAS 114) ملزم به اخذ گواهينامه مربوط مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.