بازگشت
CAD 3614شيوه نامه گزارش سوانح و حوادث در خدمات نجات و آتش نشاني فرودگاه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
هدف از اين دستورالعمل فراهم نمودن اطلاعات و راهنمايي‌هايي براي واحد نجات و آتش نشاني فرودگاه در خصوص جزئيات مربوط به گزارش سوانح و حوادث مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.