بازگشت
CAD 3714شيوه نامه خدمات اضطراري پزشكي فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
ارائه راهنمايي براي پيش بيني امكانات و تمهيدات پزشكي در شرايط اضطراري در فرودگاه مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.