بازگشت
CAD 6015شيوه نامه فني و عملياتي مجوز شرکتهاي ارايه خدمات توجيه خلبان
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
اين دستورالعلم، به همراه دستورالعمل 2000 هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي و پروازي)، دستورالعمل اجرايي بررسيهاي فني صدور، تمديد، تعليق و لغو موافقت اصولي و مجوز بهره‌برداري در بخش اطلاعات هوانوردي است كه شامل مواد راهنما و فرم‌هاي مورد استفاده مي باشند.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.