بازگشت
CAD 3315شيوه نامه مميزي اطلاعات هوانوردي و بريفينگ هواپيمايي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
تعريف و تعيين جزئيات روشها و دستورالعملهاي مرتبط با مميزي ايمني واحدهاي اطلاعات هوانوردي و يا بريفينگ هواپيمائي است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.